1395/05/04

PVC چیست ؟

(43%)  نفت + (57%) نمک = P.V.C

P.V.C  مخفف پلی وینیل کلرین است. این ماده یک پلاستیک استکه شامل ماکرو مولکول هایی است که از کربن ، هیدروژن و اتم های کلرین ساخته شده اند.

P.V.C  از ترکیب اتیلن ساخته شده است واتیلن توسط نفت تصفیه شده به همراه کلرین تولید شده توسط سنگ نمک تهیه می شود. P.V.C  با دیگر پلاستیکهای

  موجود در نفت متفاوت است و فقط 43% از آن نفت و 57% سنگ نمک است.

  بنابراین P.V.C  می تواند به عنوان کفپوشی در نظر گرفته شود که به حفظ منابع انرژی طبیعی کمک کند.